7 bodů etického kodexu

 • Uvědomuji si, že témata, která spolu probíráme jsou velmi diskrétní
  Nikdy o tvých starostech nebudu hovořit se třetí osobou, důsledně zachovávám pravidlo mlčenlivosti.
 • Nikdy ode mě neuslyšíš, že to, co říkám je definitivní
  Nechci ti programovat mysl.
 • Informace negativního charakteru sděluji ohleduplným způsobem
  Se svými klienty soucítím, snažím se být vnímavá a ohleduplná k jejich aktuálnímu psychickému nastavení.
 • Nepřebírám a nenesu odpovědnost za tvá rozhodnutí
  Moje doporučení jsou pouze alternativní a je na tobě, kterou cestou se vydáš a jestli si něco z mých doporučení vybereš.
 • Nikdy nesleduji svůj osobní záměr
  Čas, který se mnou chceš strávit si určíš sama.
 • Nikdy nebudu zjišťovat tvoje bydliště ani citlivé údaje
  Co od tebe potřebuji, je křestní jméno a datum narození v případě výkladu karet.
 • Nikdy neposuzuji jiné lidi ze stejných oborů
  Respektuji, že každý má jinak nastavené vnímání a může upřednostňovat jiné techniky a postupy.

Co se ode mě nedozvíš

 • Čas úmrtí tvoje nebo tvých blízkých
  Uvědomuji si, co taková informace může s tvým životem udělat.
 • Informace, které by narušovaly soukromí dalších lidí
  Nepodávám informace o třetích osobách , pokud úzce nesouvisí s tvým příběhem.